pCon.planner på uddannelsen

Fordi indretning er vigtig

Indret på din uddannelse

pCon.planner er velegnet til uddannelse af indretningsarkitekter og andre uddannelser med fokus på indretning. Det kan indgå i undervisningen omkring udvikling af indretningskoncepter, kreativ indretning eller til at lave inspirerende præsentationer. Alt kan dækkes med vores 3D indretningsprogram.

Optimal indretning af arbejdspladser

pCon.planner anvendes i hele verden af professionelle indretningsarkitekter. Giv dine studerende et forspring gennem brug af vores 3D indretningsprogram, og forbered dem til en karriere med indretning og design.

Support for undervisere

Vi støtter uddannelsesinstitutioner ved at tilbyde seminarer, hjælp til at udarbejdelse af  undervisningsmateriale og vi står til rådighed med support til underviserne. Vi hjælper også gerne med forskningsprojekter.

Tilbud til studerende

De studerende har gratis adgang til pCon.planner med produktdata fra et stort antal producenter. Det gør det enkelt at administrere for uddannelsesinstitutionerne, da man ikke er bundet af licenser.


Vores uddannelspakke for pCon.planner indeholder:

Hjælp til installation og opdatering af pCon.planner

Kursus for undervisere

Hjælp til udarbejdelse af undervisningsmateriale

Support for undervisere og hjælp til forskningsprojekter

Vi hjælper gerne!

Ønske du at vide mere om, hvordan du kan anvende pCon.planner i undvisningssammenhæng eller i forbindelse med forskning?

Kontakt os

Følgende uddannelsesinstitutioner anvender pCon.planner